Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony! Czytaj więcej...

WRPO 1.4.1


 

 

ANDRE ABRASIVE ARTICLES
SPÓŁKA Z
OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA


realizuje projekt pn.

„Intensyfikacja działalności eksportowej firmy
ANDRE ABRASIVE ARTICLES Sp. z o.o. Sp. k.
na rynkach zagranicznych”

w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020, Poddziałanie 1.4.1.


Cele i planowane efekty projektu:

 

  • Głównym celem projektu jest realizacja Planu Rozwoju Eksportu i zawartych w nim założeń dotyczących zwiększenia poziomu internacjonalizacji firmy ANDRE ABRASIVE ARTICLES Sp. z o.o. Sp. k. oraz dostosowanie jej oferty do potrzeb międzynarodowych rynków zbytu.
  • Celem realizacji projektu będzie również, rozwijanie działalności eksportowej na określonych przez firmę ANDRE ABRASIVE ARTICLES Sp. z o.o. Sp. k. rynkach docelowych, co w efekcie spowoduje zwiększenie obecności i konkurencyjności regionalnej gospodarki na rynkach międzynarodowych.
  • Realizacja projektu przez firmę ANDRE ABRASIVE ARTICLES Sp. z o.o. Sp. k. będzie miała również wpływ na zwiększenie polskiego eksportu poprzez zwiększenie liczby przedsiębiorstw prowadzących taką działalność poprzez:

1. Udział w zagranicznych imprezach targowo-wystawienniczych
w charakterze wystawcy - 8 szt.
2. Zakup środków trwałych – 8 kompletów oprzyrządowania.

  • Realizacja wskazanych działań pozwoli na wprowadzenie na rynki zagraniczne innowacyjnych w skali światowej narzędzi ściernych oraz poszerzenie oferty o nieoferowane dotychczas wymiary a co spowoduje znaczące zwiększenie przychodów firmy ze sprzedaży eksportowej.
  • Realizacja projektu wpłynie również na zatrudnienie w firmie 3 nowych pracowników.
  • Obecność na rynkach zagranicznych pozwoli na nawiązanie i rozwijanie współpracy z zagranicznymi podmiotami a co za tym idzie do dalszego rozwoju asortymentu produkowanych wyrobów, które już w chwili obecnej są konkurencyjne. Współpraca z partnerami zagranicznymi pozwoli na wymianę doświadczeń oraz dobrych praktyk poprzez poznanie specyfiki oferowanych na ich rynkach wyrobów konkurencyjnych, wykorzystywanych technologii oraz przeanalizowanie funkcjonowania rynków zagranicznych w tym analizy upodobań klientów zagranicznych.

 

Założenia projektu korespondują pozytywnie z zapisami Strategii Rozwoju Woj. Wlkp. do roku 2020 (Cel operacyjny 6.9 - Tworzenie warunków dla ekspansji gospodarki województwa na rynki zewnętrzne) oraz zapisami WRPO na lata 2014-2020 (PRIORYTET INWESTYCYJNY 3b, cel szczegółowy: Zwiększony poziom handlu zagranicznego sektora MŚP).

Cele projektu odzwierciedlają również założenia i cele Działania 1.4 Internacjonalizacja gospodarki regionalnej w ramach Osi priorytetowej: Innowacyjna i Konkurencyjna Gospodarka oraz poddziałania 1.4.1 Kompleksowe wsparcie rozwoju działalności przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych dla przedsiębiorstw posiadających plan rozwoju eksportu.

 

Wartość projektu : 833 823,55 zł
Wkład Funduszy Europejskich : 569 930,59 zł

Projekt realizowany w okresie 01.11.2015- 30.06.2017
Więcej informacji na temat realizowanego projektu można uzyskać od Karoliny Waścińskiej, tel: 48 63 26 26 322