Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony! Czytaj więcej...

Program Regionalny 1.2 Schemat I

Wielkopolski  Regionalny Program Operacyjny. Narodowa Strategia Spójności
13.03.2009r Firma ANDRE uzyskała dofinansowanie  w ramach Wielkopolskiego  Regionalnego Programu Operacyjnego Priorytetu I „Konkurencyjność przedsiębiorstw”, Działanie 1.2 – Wsparcie rozwoju MSP na lata 2007- 2013.

Przedmiotem projektu jest zakup innowacyjnych urządzeń do produkcji ściernic dzięki którym zostaną osiągnięte następujące cele:

  • osiągnięcie znaczącego wzrostu konkurencyjności firmy ANDRE na rynku krajowym, europejskim i światowym w zakresie wytwarzania nowych i udoskonalonych ściernic typu 41, 42, 27.
  • zmniejszenie jednostkowych kosztów produkcji ściernic typu 41 osiągnięte przez zautomatyzowanie procesu produkcyjnego, w rezultacie czego firma osiągnie wysoki współczynnik jakości/wydajności do ceny, dający przewagę nad konkurencją.
  • zapewnienie poprawy bezpieczeństwa pracy ściernicami przez wprowadzenie pełnej, kontroli procesowej, niezależnej od operatora prasy,
  • uzyskanie znacznie lepszej powtarzalności produkcji, gwarantującej stabilną, najwyższą jakość wyrobów,

Ponadto projekt jest zgodny z podstawowymi celami Strategii Województwa Wielkopolskiego - w wyniku jego realizacji zwiększone zostanie w firmie zatrudnienie, nastąpi również znaczny wzrost potencjału rozwojowego firmy przez zastosowanie nowoczesnych technologii produkcji i badań, powstaną podwaliny dalszego rozwoju własnego Działu Badawczo-Rozwojowego.
Przedmiotowy projekt jest także zgodny ze strategicznymi celami Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, bezpośrednio korespondującymi ze Strategicznymi Wytycznymi Wspólnoty oraz Strategią Rozwoju Kraju w aspekcie poprawy warunków inwestowania, wzrostu aktywności zawodowej mieszkańców i wzrostu udziału wiedzy i innowacji w gospodarce naszego regionu kolskiego.