Poczucie odpowiedzialności za życie i zdrowie ludzkie, świadomość zagrożeń, coraz wyższe standardy ogólnobranżowe powodują stałą troskę w ANDRE o bezpieczeństwo własnych produktów oraz o zapewnienie najwyższych standardów bezpieczeństwa w samym procesie produkcji narzędzi ściernych. ANDRE sukcesywnie doskonaląc proces technologiczny oferuje narzędzia ścierne zapewniające coraz lepsze walory użytkowe i wysoki współczynnik bezpieczeństwa, zgodny z dyrektywami różnych certyfikacji.

ISO - Zintegrowany System Zarządzania Jakością, Środowiskiem i BHP (ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 oraz ISO 45001:2018)

W firmie ANDRE wdrożono Zintegrowany System Zarządzania ISO. Integracja dotyczy trzech systemów - systemu zarządzania jakością 9001 z systemem zarządzania środowiskowego ISO 14001, systemem zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy ISO 45001.
Jest to jeden udokumentowany i spójny system, który umożliwia skuteczne i równoczesne zarządzanie wieloma aspektami działalności przedsiębiorstwa, poprzez ustanawianie i realizacje jednolitej polityki (zobacz: Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością, Środowiskiem i BHP).

System jest ciągle aktualizowany, co jest szczególnie ważne jeśli chodzi o szeroko rozumiane bezpieczeństwo.

FEPA - Federation of European Producers of Abrasives

ANDRE ABRASIVE ARTICLES została w 2017 roku przyjęte w poczet członków europejskiej organizacji zrzeszającej producentów narzędzi ściernych FEPA.
Głównym zadaniem FEPA jest reprezentowanie europejskiego przemysłu ściernego na świecie, promocja narzędzi ściernych produkowanych w Europie ale także informowanie swoich członków o zmianach ram regulacyjnych oraz wsparcie w zakresie informacji technicznych, usług naukowych i przewidywanie przyszłych wyzwań w sektorze materiałów ściernych.

Nasze członkostwo w FEPA to poczucie przynależności do rodziny europejskich producentów, których głównym celem jest dostarczanie dobrych i bezpiecznych wyrobów.