Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony! Czytaj więcej...

Informacje techniczne

INFORMACJE TECHNICZNE

Terminologia

Narzędziami ściernymi spojonymi są ściernice, segmenty i osełki ścierne, których zadaniem jest skrawanie materiału poddawanego szlifowaniu. Składają się ze ścierniwa i spoiwa.

Ścierniwo - materiał ścierny w postaci ziaren określonej wielkości i kształtu, mających własności ostrzy skrawających.

Spoiwo - materiał wiążący ziarna ścierniwa.

Numer ziarna ściernego (mikroziarna) - wyróżnik liczbowy charakteryzujący zakres wymiarowy ziaren (nazywany też granulacją lub ziarnistością)

Wielkość ziarna i mikroziarna - wymiar charakterystyczny ziarna ściernego (mikroziaren) w [mm] lub [µm].

Twardość narzędzia ściernego spojonego - wielkość siły potrzebnej do wyrwania ziarna z otaczającego je spoiwa. Oznaczana w skali literowej od E do Z.

Struktura - liczba określająca procentowy udział ścierniwa w całkowitej objętości narzędzia ściernego.

Według kryterium pochodzenia materiały ścierne dzielą się na:

 • naturalne,
 • sztuczne, otrzymywane w procesach elektrotermicznych i fizykochemicznych.

Według kryterium twardości, materiały ścierne dzielą się na:

 • twarde,
 • supertwarde.

Narzędzia ścierne produkowane z materiałów ściernych twardych zasadniczo dzielimy na:

 • spojone,
 • nasypowe.

W narzędziach ściernych spojonych ścierniwo połączone jest spoiwem ceramicznym, żywicznym, gumowym lub magnezytowym.

Wyróżnia się tutaj następujące grupy: ściernice, segmenty ścierne, osełki.

W narzędziach ściernych nasypowych warstwa ścierniwa umocowana jest na podłożu, np.: z papieru, tkaniny, fibry za pomocą klejów. Wyróżnia się tutaj: arkusze, taśmy, pasy, krążki itp.

Zakład Wytwarzania Artykułów Ściernych ANDRE ABRASIVE ARTICLES produkuje narzędzia ścierne spojone z materiałów ściernych twardych. Asortyment i charakterystyka techniczna są określone w kartach katalogowych.

INFORMACJE HANDLOWE

Sposób zamawiania

Ważne!

Narzędzia ścierne tzw. typowe, uniwersalne, znajdujące się w magazynie, dostarczane są niezwłocznie po ich zamówieniu.

Inne narzędzia ścierne: nietypowe, specjalne przyjmowane są do realizacji w trybie i terminie wzajemnie uzgodnionym.

Zamówienie.

 1. Zamówienie jest kompletne, jeżeli zostały ściśle określone:
  • Ilość
  • Typ, Kształt / Zarys
  • Wymiary
  • Charakterystyka techniczna
  • Wymagana prędkość robocza
 2. W zakładce Pliki do pobrania przygotowany został „Kwestionariusz” pozwalający na zebranie danych w celu doboru charakterystyki technicznej narzędzia ściernego.

*) W Tablicy przeliczeniowej prędkości podany jest szereg znormalizowanych prędkości roboczych. Brak w zamówieniu określenia prędkości oznacza akceptację odpowiednich standardowych, znormalizowanych wartości.